China CV bilelikdäki abatlaýyş toplumy çeri awtoulag ätiýaçlyk şaýlary öndüriji we üpjün ediji |DEYI
  • head_banner_01
  • head_banner_02

CV bilelikdäki ýükleýiş abatlaýyş toplumy, awtoulag ätiýaçlyk şaýlary

Gysga düşündiriş:

CV bogunda adaty bolmadyk sesler we kynçylyklar ýüze çykanda, bu CV bilelikdäki abatlaýyş toplumy ulanylar.Çeriniň CV bilelikdäki abatlaýyş toplumyny hödürleýäris, ol ýokary hilli, elýeterli, könelmäge çydamly we çydamly.Bu siziň iň gowy saýlawyňyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt ady CV bilelikdäki abatlaýyş toplumy
Gelip çykan ýurdy Hytaý
Bukja Çeri gaplamak, bitarap gaplamak ýa-da öz gaplamak
Kepillik 1 ýyl
MOQ 10 toplum
Arza Awtoulag bölekleri
Mysal tertibi goldaw
port Islendik Hytaý porty, wuhu ýa-da şanhaý iň gowusydyr
Üpjünçilik mümkinçiligi 30000 set / aý

Yzygiderli tizlik uniwersal bogun, iki şahany goşulan burç ýa-da şahalaryň arasynda özara pozisiýa üýtgemegi bilen birleşdirýän we iki şahany bir burç tizliginde güýji geçirmäge mümkinçilik berýän enjamdyr.Ordinaryönekeý çatryk uniwersal bogunyň deň däl tizligi meselesini ýeňip biler.Häzirki wagtda giňden ulanylýan hemişelik tizlik uniwersal bogunlara esasan top çeňňegi uniwersal bogun we top kapas uniwersal bogun girýär.
Rul okunda, öň tigir hem hereketlendiriji, hem-de rul.Aýlananda deflýasiýa burçy uly, 40 ° -dan ýokary.Bu wagt kiçi sowulma burçy bolan adaty adaty uniwersal bogun ulanylyp bilinmez.Ordinaryönekeý uniwersal bogunyň deflýasiýa burçy uly bolanda tizlik we tork ep-esli üýtgäp durar.Awtoulag dwigateliniň güýjüniň tigirlere rahat we ygtybarly geçmegi kyn.Şol bir wagtyň özünde, awtoulag titremesine, täsirine we sesine sebäp bolar.Şonuň üçin talaplary kanagatlandyrmak üçin uly tizlik burçy, durnukly güýç geçirijisi we birmeňzeş burç tizligi bilen hemişelik tizlik uniwersal bogun ulanylmaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň