ព័ត៍មាន - ចង្កូតរថយន្ត Chery ចងដៃចុង
  • head_banner_01
  • head_banner_០២

ចុងដៃចង្កូតរថយន្ត Chery ផ្តល់នូវដំណើរការចង្កូត និងស្ថេរភាពដ៏ល្អសម្រាប់រថយន្តរបស់អ្នក។ចុងខ្សែចងត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់សមច្បាស់លាស់ និងសំណង់ប្រើប្រាស់បានយូរ ដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការដែលអាចទុកចិត្តបាន។ជាមួយនឹងការបញ្ចប់ដែលធន់នឹងការ corrosion ចុងដំបងនេះផ្តល់នូវដំណើរការយូរអង្វែងនៅក្នុងបរិយាកាសណាមួយ។ទទួលបានដំណើរការចង្កូតដែលអាចទុកចិត្តបានដែលអ្នកត្រូវការជាមួយនឹងចុងដៃចង្កូតរថយន្ត Chery ។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០១-០៣-២០២៣