පුවත් - චෙරි කාර් සුක්කානම ටයි දණ්ඩේ කෙළවර
  • head_banner_01
  • head_banner_02

Chery car steering ti rod end ඔබේ වාහනය සඳහා සුපිරි සුක්කානම් කාර්ය සාධනය සහ ස්ථාවරත්වය සපයයි.ටයි පටියේ අවසානය නිර්මාණය කර ඇත්තේ විශ්වාසදායක ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා නිශ්චිත ගැළපීමක් සහ කල් පවතින ඉදිකිරීමක් සඳහා ය.විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන නිමාවක් සමඟින්, මෙම ටයි දණ්ඩේ කෙළවර ඕනෑම පරිසරයක කල් පවත්නා කාර්ය සාධනයක් ලබා දෙයි.චෙරි කාර් සුක්කානම් ටයි දණ්ඩේ කෙළවර සමඟ ඔබට අවශ්‍ය විශ්වාසනීය සුක්කානම් කාර්ය සාධනය ලබා ගන්න.


පසු කාලය: මාර්තු-01-2023